A RÉSZVÉTEL KRITÉRIUMAI

Játékban való gondolkodás.

Kezdeményező futball.

Az eredmény centrikusság nem mehet a játék minőségének, és a kezdeményező magatartásnak a rovására.

A résztvevő csapatokban játszó gyerekek minden körülmények között a labda megjátszására törekedjenek, az edzőik őket erre ösztönözzék.

A résztvevő csapatok a pályán törekedjenek az alábbi stílusjegyek legtöbbjének a megjelenítésér

  • bátor, lendületes, gólra törő játék
  • gyakori helyváltoztatás, helycsere a gólszerzés, illetve a támadás segítése érdekében
  • gyors, sokmozgásos, változatos, helycserés, döntően rövid passzos támadójáték
  • magas szintű labdakontroll
  • lapos, földön tartott labdák
  • gyors játék, folyamatos mozgás, ritmusváltások, háromszögjáték, kényszerítő
  • meghagyni a lehetőséget, és ösztönözni a játékosokat, hogy egyéni, váratlan, ötletes megoldásokat keressenek és alkalmazzanak
  • hátulról történő játék felépítés, a kapus bevonásával
  • labdavesztésnél mindenáron a labda azonnali visszaszerzésére való törekvés, lehetőleg még az ellenfél térfelén visszatámadás

Támogatjuk, a kisebb korosztályokban kifejezetten ajánljuk, hogy a "lőtávon kívüli" szabadrúgásokat ne lehessen kapura lőni közvetlenül, hanem kötelező legyen lejátszani

A tornát szervező szakmai bizottság fenntartja magának a jogot a sorozat egésze alatt, hogy amennyiben a torna szellemiségével ellentétes viselkedést, játékfelfogást tapasztal egy résztvevő egyesület bármelyik korosztályánál, azt azonnali hatállyal kizárja a sorozatból.

Minden csapat saját felelőssége a kulturált, támogató szülői magatartás betartatása.

Támogatjuk az akcelerált, a fejlődésben és a játéktudásban korosztályuk előtt járó játékosok felfelé játszatását.

Támogatjuk, hogy a retardált, biológiai fejlődésben visszamaradott, de tehetséges játékosok a biológiai koruknak leginkább megfelelő, de maximum 1 évvel fiatalabb korosztályban játszanak.